Οικοδομικές εργασίες

Οι οικοδομικές εργασίες είναι μεμονωμένες εργασίες που προκύπτουν σε ένα ακίνητο. Με το πέρασμα των χρόνων τα σπίτια εμφανίζουν διάφορα προβλήματα. Αυτά οφείλονται κυρίως στη φθορά των υλικών. Σε αυτή την περίπτωση προκύπτουν μικρές ή μεγαλύτερες εργασίες που χρίζουν επισκευής και διόρθωσης. Κάθε τέτοια μεμονωμένη εργασία πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό και να επιλύεται αποτελεσματικά.

Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη, την κατασκευή ή την επισκευή σε κάθε είδος εργασία.

Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.Συντήρηση, επισκευή στεγών. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.

Διαθέτουμε το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για οικοδομικές εργασίες παντός τύπου.

Ποιες οικοδομικές εργασίες προσφέρουμε

  • Εργασίες ανακαίνισης
  • Χτισίματα
  • Μερεμέτια
  • Ελαιοχρωματισμοί
  • Επιχρίσματα
  • Μονώσεις
  • Σοβατίσματα
  • Σκεπές
  • Γυψοσανίδες